Nederlands      English      Română     Français    Polski

      

 

Produkt i rozwiązania

Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa


Contec pomaga firmom w przekształcaniu lub poprawie istniejących systemów automatyki, w budowie zupełnie nowych systemów i utrzymaniu systemów, gdy są one w użyciu. Stały kierownik projektu nadzoruje prace. Contec to Twój partner w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów w każdej fazie projektu tak, aby systemy automatyki spełniały zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania - GAMP (Good Automated Manufacturing Practice)..

 

Działanie na trzech poziomach


Contec rozwija własne systemy głównie za pomocą oprogramowania i sprzętu firmy Rockwell, Siemens, Schneider i Wonderware. Projektujemy, rozwijamy i testujemy na trzech zintegrowanych poziomach:


MES

MES (Manufacturing Executing System) – System Realizacji Produkcji zawiera wszystkie dane związane z produkcją. Poziom ten pobiera, przetwarza i analizuje dane z procesu produkcyjnego. Wszystkie zdarzenia trafiają do bazy danych, z które można wygenerować szczegółowe raporty. Łączymy bezproblemowo MES z systemem Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa - ERP (Enterprise Resource Planning) naszego klienta.

 

SCADA

SCADA stanowi interfejs z warstwą sterowania. Operatorzy mogą obserwować szereg sygnałów pomiarowych oraz stan procesu produkcyjnego, co pozwala na szybka interwencję.

PLC

Systemy PLC – są podstawą do kontrolowania procesu produkcyjnego.


Progres projektu

Contec rozpoczyna każdy projekt automatyki od obszernej fazy analizy. Wspólnie z klientem omawiamy proces produkcji i cel projektu automatyzacji. Po zakończeniu etapu analizy rozpoczynają się niezbędne prace programistyczne. Kiedy wszystko jest zaprogramowane, rozpoczynamy fazę testową. Początkowo symulujemy pełne funkcjonowanie oprogramowania w firmie Contec. Następnie przeprowadzamy badania na miejscu: zaczynamy od „suchych” testów, które poprzedzają „mokre” testy. Końcowe badania wykonywane są przy użyciu „prawdziwych” produktów.
Nasi partnerzy
Nasze mocne strony
Firma Contec charakteryzuje się szeregiem atutów, które nasi klienci bardzo sobie cenią.  Czytaj więcej

 

Nasze produkty

Contec specjalizuje się w produkcji automatyki przemysłowej, badań elektroenergetycznych, E & I Inżynierii i bezpieczeństwa procesowego. Czytaj więcej

Copyright 2018 by DotNetNuke Corporation
Follow us on: