Nederlands      English      Română     Français    Polski

      Jan, Power Engineer

 

“Na mijn studies ben ik anderhalf jaar geleden gestart bij Contec als Elektrisch Ingenieur. Ik begon met enkele projecten waarbij de elektrische installatie van een fabriek wordt uitgetekend in het programma Powertools. Deze software berekent de mogelijke kortsluitstromen en evalueert of alle onderdelen van de installatie geschikt en veilig zijn. Na het uitvoeren van een studie leggen we een actielijst voor aan de klant, die deze dan volgens een bepaalde prioriteit kan uitvoeren.

 

Een ander belangrijk project waaraan ik heb meegewerkt is een onderzoeksproject naar golfslagenergie, FlanSea genaamd. Samen met de universiteit van Gent en andere industriële partners ontwikkelen we een testboei. Deze boei zal ingezet worden om de mogelijkheden en de economische haalbaarheid van golfslagenergie verder te onderzoeken.

Op de site van een klant in Antwerpen werk ik eveneens mee aan de opzet en implementatie van Comos, een geavanceerde engineeringtool van Siemens. Hierbij is kennis van de werking van het proces van de klant zeer belangrijk. Dit project is meer software georiënteerd dan de andere projecten.

De projecten waarbij ik betrokken ben, zijn dus zeker gevarieerd en uitdagend. Ik heb op anderhalf jaar tijd al heel veel bijgeleerd bij Contec en ik kijk er naar uit om dat in de toekomst verder te zetten!”


Volg ons op:       


Onze partners
Onze troeven

Contec beschikt over een aantal belangrijke troeven waarmee we voor onze klanten echt het verschil kunnen maken. Lees meer

Onze producten

Contec is gespecialiseerd in de industriële automatisatie van productieprocessen, elektrische vermogenstudies, E&I Engineering en procesveiligheid. Lees meer

Copyright 2018 by DotNetNuke Corporation
Volg ons op: