Nederlands      English      Română     Français    Polski

      


 

Product en oplossingen

Procesveiligheid

Procesveiligheid 

 

Binnen E&I Engineering staat procesveiligheid centraal. We rusten zowel bestaande als nieuwe systemen uit met de juiste veiligheidssystemen.


Safety Integrity Level 


Binnen Contec zijn meerdere gecertificeerde procesveiligheidsspecialisten actief. Zij werken de nodige risicoanalyses uit en bepalen samen met de klant aan welk SIL-veiligheidsniveau installaties moeten voldoen. Op basis van het vastgestelde veiligheidsniveau ontwerpen we een SIS, een Safety instrumented System, dat in staat is de vooraf gedefinieerde risico's op te vangen.

Om tot een specifiek SIL-veiligheidsniveau te komen, werken we bij Contec met een softwarepakket dat ons doorheen de nodige analyses en berekeningen begeleidt. We gebruiken hiervoor het door TÜV gekwalificeerde pakket exSILentia van Exida.

Onze partners
Onze troeven

Contec beschikt over een aantal belangrijke troeven waarmee we voor onze klanten echt het verschil kunnen maken. Lees meer

Onze producten

Contec is gespecialiseerd in de industriële automatisatie van productieprocessen, elektrische vermogenstudies, E&I Engineering en procesveiligheid. Lees meer

Copyright 2018 by DotNetNuke Corporation
Volg ons op: